Organdonation – fakta

Det är många som väntar på ett eller flera organ. En person i veckan dör i Sverige, då deras väntan blivit för lång.
.
Samtalet de väntade på kom aldrig.

Av vår befolkning på drygt 9.6 miljoner är endast 16 % registrerade i donationsregistret. Vi ligger väldigt långt efter jämfört med flera andra länder i Europa. Spanien toppar listan, och vårt grannland Norge ligger också väldigt bra till.

Ändå är vi ett av de mest positiva länderna i världen till organdonation. Undersökningar har visat att över 85 % vill donera sina organ efter sin död. Vi måste bli bättre på att prata om organdonation i Sverige! Uppmärksamma frågan! Ta ställning! För den här frågan räddar liv. Den kan rädda ditt liv. Du kan rädda liv.

Sannolikheten är 3 gånger högre att DU själv kommer behöva en transplantation för att överleva, än att du faktiskt kommer kunna donera dina organ när du dör. Och om du var tvungen att ta emot ett organ för att rädda ditt liv – skulle du göra det då? Är svaret ja på den frågan, borde du då inte också vara villig att ge?

Om ingen donerar kan ingen få ett nytt organ – inte du heller.

Skälen till att det är så viktigt att alla gör sin vilja känd är flera:

  • Du kan rädda liv efter din död – du kan rädda livet på upp till 8 personer!
  • Du bestämmer själv vad du vill, så att dina anhöriga slipper ta beslutet åt dig, i en för dem mycket svår situation.
  • Alla som avlider kan inte bli donatorer – det finns särskilda kriterier för vem som kan bli donator – och då det är väldigt få som dör i enlighet med dessa kriterier blir det ännu viktigare att de som gör det har tagit ställning – dvs alla bör ta ställning.
  • Genom att göra din vilja känd, exvis prata med dina anhöriga, så kan du även få reda på deras inställning till donation – och på så vis slippa tolka deras vilja ifall frågan om organdonation blir aktuell vid deras bortgång.

Om det uppkommer några som helst frågetecken kring informationen på den här sidan eller någon annanstans här på Heartcore – tveka inte att kontakta mig. Jag förklarar mer än gärna om det är något som är oklart. Jag ser hellre att man frågar, än att man försöker bilda sig en egen uppfattning – detta ämne är alltför viktigt för att det ska uppstå missförstånd och feltolkningar.

Organ som kan doneras

Njurar, lungor, lever, hjärta, bukspottkörtel och tarm.

Vävnader som kan doneras

Blod, hjärtklaffar, hörselben, hornhinna. Även stamceller kan doneras.

Organ/vävnader som kan doneras från levande donator

Njure – man kan leva ett fullgott liv med bara en njure.
Lever – man kan donera en liten bit av sin lever – den växer sedan ut helt hos både donator och mottagare.
Stamceller – via Tobiasregistret.
Blodgivning – en mycket viktig form av donation – gällande organ så får alla som transplanteras stora mängder blod under operationen.

Vanligen sker en njur/leverdonation mellan donator och mottagare som känner varandra – släkting, vänner, bekanta. Men det går alldeles utmärkt att donera utan att känna någon som är i behov av en njure eller lever. Vänd dig till närmsta sjukhus och berätta att du vill donera – de hänvisar dig till rätt mottagning. Det görs en utredning för att se om du passar som donator (fullt frisk med mera), sedan söker sjukvården efter en lämplig mottagare för just din njure/lever.

Vid stamcellsdonation lämnas exvis salivprov till Tobiasregistret. Blir du godkänd som stamcellsdonator blir du sökbar i ett världsomspännande register för patienter som letar efter en passande donator. Om/när man får in en träff görs fler prover, innan donation kan bli möjlig.

Så här tar du ställning till organdonation

Det finns flera sätt att göra din vilja känd – alla sätt är lika mycket värda, ett räcker (men man kan absolut använda alla sätten) och det är alltid den senaste uttryckta viljan som gäller:

- Prata med dina anhöriga – så länge någon annan än du själv vet vad du vill är det bra
- Ladda hem ett digitalt donationskort – det är till för att spridas, delas, synas
- Skriv under ett traditionellt donationskort – finns på Apoteken, ser du dem inte – fråga personalen!
- Registrera dig i donationsregistret - det tar mindre än 1 minut

Källa: www.blidonator.se

Det finns ingen ålder, ingen sjukdom, ingen sexuell läggning och inga levnadsvanor som förhindrar dig att säga JA till donation. Om du sen kommer kunna donera – det avgör läkarna.

Du ska inte avgöra om du kan donera, du ska bara avgöra om du du vill donera.

Läs mer om organdonation på www.merorgandonation.se