MOD – Mer organdonation

Vi är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan i Sverige genom att göra frågan mer känd, diskuterad i hemmen och på arbetet och mer närvarande i samhällsdebatten. MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring organdonation så att fler i Sverige går från ord till handling och aktivt säger JA! till organdonation.

Vill du engagera dig och vara en del av MOD-kampen? Klicka här!

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. Enligt en opinionsundersökning från EU år 2009 är omkring 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Sverige har därmed en av de högsta andelarna av befolkningen, till att vilja donera organ efter sin död i hela världen. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör ca 50 av dem som en följd av detta. Situationen i Sverige för de som är i behov av en organtransplantation är att de behöver stå på en väntelista för en transplantation. Den 1 juli, 2014 stod det 764 personer på väntelistan för en organtransplantation.

MOD – Mer organdonation, är ett nytt och långsiktigt initiativ som vill arbeta på ett nytt och modernt sätt och nå ut på ett mer personligt och emotionellt plan. Vi vill lyfta fram alla de personer som idag och i framtiden står på en väntelista och som riskerar att dö i väntan på organ om vi inte förbättrar vårt system. Vi vill även lyfta fram alla de personer som idag lever ett fantastiskt liv tack vare att någon sagt JA till organdonation.

MOD vill att fler aktivt säger JA! till organdonation. Organdonation räddar liv och ditt beslut kan rädda livet på upp till åtta personer. Det enda man behöver göra är att prata om det med sina nära och kära – det är enkelt.

MOD bildades för att på ett fristående, ungdomligt och entreprenörmässigt sätt komplettera det arbete som redan görs i frågan. Det är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Organdonation i Sverige bygger på ett frivilligt system där man aktivt tar ställning för eller emot organdonation. MOD vill att frågan om organdonation skall lyftas fram som den viktiga samhällsfråga som det är. Behovet av ett nytt organ är något som kan drabba vem som helst, i vilken ålder som helst. Det svenska systemet bygger på att vi alla har gjort vår vilja känd för att det skall fungera. Skrämmande är att idag vet inte var tredje person hur man tar ställning i donationsfrågan i Sverige. Det vill vi ändra på!

Följ MOD på Facebook och bli en MOD-ambassadör – dela inlägg, personliga historier och få fler att upptäcka MOD och gå med i kampen för mer organdonation!

Vill du att MOD kommer och föreläser på din skola, ditt jobb, sjukhus? Eller vill du skapa ett event kring organdonation? Eller på något annat sätt hjälpa frågan? Hör av dig på info@merorgandonation.se, eller fyll i vårt kontaktformulär.

Text tagen från www.merorgandonation.se